FUNDUSZ EUROPEJSKI

PROJEKT UNIJNY

Oświadczenie uczestnika projektuFinansowanie za pośrednictwem fundacji Ab Imo Pectore

 

Strefa Edukacji E=MC2 Spółka z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Żłobek ”Lucky Bebe”

Informacja o projekcie: Głównym efektem projektu będzie powstanie 34 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu opieką zostanie objętych 51 dzieci. Dzięki objęciu opieką 51 dzieci ich rodzice/opiekunowie prawni 51 osób (w tym 50K), będą mieli możliwość powrotu na rynek pracy, 35 z nich (w tym 34 K), podejmie pracę bądź będzie jej aktywnie poszukiwać. Projekt skierowany jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Grudziądza (zgodnie z KC weryfikowane na podstawie oświadczenia), będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym. Zadania w projekcie: W ramach projektu zostanie zrealizowane niezbędne wyposażenie/doposażenie sal przeznaczonych do opieki na dziećmi do lat 3, a od lipca 2017 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonych 34 miejscach opieki.

Wartość projektu: 997 896,00 PLN

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka „Lucky Bebe” zapewniającego stale funkcjonujące 34 miejsca opieki.

W ramach projektu oferujemy: profesjonalną opiekę nad dzieci od 20 tygodnia do lat trzech w godzinach
od 7 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze, których rodzice/opiekunowie prawni uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Grudziądza (miasto i gmina), będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym.

Dofinasowanie projektu z UE: 848 211,60 PLN

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jeżeli masz pytania odnośnie naszego projektu.
Zapraszamy do naszego biura lub można się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo