OFERTY PRACY

PRACA – GRUDZIĄDZ

NAUCZYCIEL / POMOC NAUCZYCIELA

Żłobek poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze pomoc nauczyciela.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie (mile widziany ukończony kurs na „Opiekuna w żłobku” lub ukończone studia wyższe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej),
 • wiek pow. 30 roku życia,
 • osoby zarejestrowane w PUP w Grudziądzu,
 • dyspozycyjność,
 • cierpliwość, uśmiech i zaangażowanie,
 • zdolności plastyczne/muzyczne będą dodatkowym atutem,
 • mile widziane osoby niepełnosprawne.

Oferujemy:

 • prace w młodym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na koszt pracodawcy,
 • darmowe wyżywienie oraz bezpłatną opiekę w żłobku i przedszkolu dla dzieci pracowników.

Obowiązki:

 • zgodne z oferowanym stanowiskiem oraz dbałość o otoczenie, w którym wspólnie pracujemy.

Kandydatów do pracy prosimy o wysłanie CV.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o., ul. Chełmińska 206, 86-300 Grudziądz, zwana dalej „Spółką”, adres korespondencyjny ul. Chełmińska 206, 86-300 Grudziądz.

Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. A oraz art. 221 Kodeksu Pracy, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Żłobek poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej.

Wymagania:

 • Kwalifikacje kandydatek zgodne z ustawą żłobkową tj. pielęgniarki, położnej; opiekunki dziecięcej (po kursie); nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca , psychologia wspierania rozwoju lub psychologia wychowawcza. Ewentualnie wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe oraz przynajmniej roczne doświadczenie (udokumentowane umową cywilnoprawną) w pracy z dziećmi w wieku do lat 3;
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku;
 • uśmiech;
 • zaangażowanie:
 • cierpliwość;
 • wrażliwość na potrzeby dzieci;
 • zdolności plastyczne/muzyczne będą dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • zgodne z oferowanym stanowiskiem oraz dbałość o otoczenie, w którym wspólnie pracujemy.

 

Kandydatów do pracy prosimy o wysłanie CV.

Kontakt telefoniczny w godzinach: 08:00 – 16:00.

Mile widziane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o., ul. Chełmińska 206 , 86-300 Grudziądz, zwana dalej „Spółką”, adres korespondencyjny ul. Chełmińska 206 , 86-300 Grudziądz.

Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. A oraz art. 221 Kodeksu Pracy, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Grudziądzu zatrudni nauczyciela języka angielskiego.

Obowiązki:
– prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z Rozporządzeniem MEN,
– kwalifikacje pedagogiczne,
– preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

Oferujemy:
– pracę na pełen etat,
– darmowy żłobek lub przedszkole dla dzieci pracowników,
– pracę w młodym zespole.

Kandydatów do pracy prosimy o wysłanie CV.

Kontakt telefoniczny w godzinach: 08:00 – 16:00.

Mile widziane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o., ul. Chełmińska 206 , 86-300 Grudziądz, zwana dalej „Spółką”, adres korespondencyjny ul. Chełmińska 206 , 86-300 Grudziądz.

Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. A oraz art. 221 Kodeksu Pracy, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

DYREKTOR PLACÓWKI

Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o. operator sieci Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego , w związku z dynamicznym rozwojem i rozbudową sieci poszukuje do swojego zespołu: 

Dyrektora Żłobka i Przedszkola

Miejsce pracy: Grudziądz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
– organizację pracy żłobka/przedszkola oraz odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy placówki
– nadzór metodyczny nad placówką
– dobór kadry placówki i dbanie o rozwój pracowników, ocena merytoryczna
– prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez organy nadzoru (Kuratorium, Wydział Oświaty oraz Spółki)
– współpraca z działem administracyjnym spółki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki
– dbanie o prawidłowy przepływ informacji i współpracę z rodzicami
– reprezentowanie placówki na zewnątrz oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku

Wymagania:
– wykształcenie wyższe pedagogiczne
– doświadczenie w pracy z dziećmi min. 3 lata
– mile widziane doświadczenie w zarządzaniu żłobkiem/przedszkolem oraz posiadanie kwalifikacji z zarządzania oświatą
– wysokie kompetencje interpersonalne
– umiejętność pracy pod presją czasu i wielozadaniowości
– skrupulatność i dbałość o szczegóły, terminowość.

Oferujemy:
– umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy
– ambitną pracę, możliwość realizacji wyzwań zawodowych
– bezpłatną opiekę w żłobku i przedszkoli dla dzieci pracowników
– wyżywienie w godzinach pracy placówki.

Kandydatów do pracy prosimy o wysłanie CV.

Kontakt telefoniczny w godzinach: 08:00 – 16:00.

Mile widziane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o., ul. Chełmińska 206 , 86-300 Grudziądz, zwana dalej „Spółką”, adres korespondencyjny ul. Chełmińska 206 , 86-300 Grudziądz.

Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. A oraz art. 221 Kodeksu Pracy, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.